Διοίκηση

Ανώτατο όργανο του συλλόγου ειναι η γενική συνέλευση των μελών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ο σύλλογος διοικείται απο το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, του οποίου η θητεία ειναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον αναπληρωματικό γραμματέα και τον ταμία.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των στόχων και των επιμέρους υποχρεώσεων απέναντι στον σύλλογο.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποτελείται απο τους: