Ιστορικο λαογραφικού

Ο ‘Λαογραφικός Όμιλος Αγκίστρου’ είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε του 2002 με έδρα το Άγκιστρο Σερρών και με σκοπό την ανάδειξη και τη διατήρηση της λαικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ο σύλλογος αριθμεί σήμερα 200 ενεργά μέλη.

Απο την ίδρυση του μέχρι σήμερα έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο αλλά και συμμετοχές σε εκδηλώσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο ζήλος, το μεράκι ο εθελοντισμός και η αγάπη των μελών μας για τον τόπο είναι η κινητήρια δύναμη που δίνει ώθηση για την συνέχεια και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Αγαπούμε την παράδοση και στηρίζουμε έμπρακτα την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.